ONDERZOEK

Emerce heeft onderzoeksbureau Motivaction in de arm genomen voor de ondersteuning bij het uitvoeren van het kwantitatieve imago-onderzoek voor de Emerce100. De redactie van Emerce heeft de vragenlijst opgesteld. Motivaction heeft de data verzameld en resultaten verwerkt.

De doelgroep van het onderzoek bestaat uit lezers van Emerce die gebruikmaken van e-business bedrijven. De respondenten waren afkomstig uit het adressenbestand van Emerce en van relevante respondenten uit het StemPunt-panel. In de periode van 16 oktober tot en met 11 november 2019 zijn 79.806 mensen per e-mail uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek en 10.287 uitnodigingen zijn verstuurd naar StemPunt-respondenten. In totaal hebben 1.493 respondenten het onderzoek voltooid, een record!

Beoordeling

Eerst is de longlist van bedrijven voorgelegd aan experts voor feedback, daaruit is de te onderzoeken lijst gekomen. Op deze mediumlist stonden dit jaar 868 bedrijven die in het online onderzoek werden meegenomen voor beoordeling, verdeeld over 55 categorieën. Respondenten gaven eerst aan welke categorieën zij konden beoordelen. Per categorie werden vervolgens de relevante bedrijven ter beoordeling voorgelegd aan de respondent. De deelnemers bepaalden voor vier criteria de rangorde van belangrijkheid wat betreft de keuze van een aanbieder. Deze criteria bestonden uit: ‘kennis/know-how’, ‘prijs-kwaliteitverhouding’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘flexibiliteit’. De respondenten konden geen bedrijf beoordelen binnen de categorie waarin zij zelf werkzaam zijn. Dit om oneerlijke concurrentie te voorkomen. De lijst van bedrijven en de categorie-indeling is samengesteld door Emerce. 

Berekening Eindlijst

Net als voorgaande jaren is de rangorde van bedrijven bepaald aan de hand van een score. De wijze waarop deze score tot stand komt, wordt hieronder beschreven:

  • Voor elk van de vier criteria (kennis/know-how, prijs-kwaliteitsverhouding, betrouwbaarheid en flexibiliteit) werd een beoordeling gegeven op een zeven puntsschaal, waarbij 1 voor zeer slecht stond en 7 voor zeer goed.
  • De rangorde van belangrijkheid is gevraagd aan de respondenten. Deze is omgezet in een gewicht per criterium  per categorie. Het gewicht is bepaald door de som van deze vier producten te delen door het totaal aantal respondenten van de categorie.
  • Om de totaalscore van een bedrijf te berekenen werd de score van dat bedrijf op de vier criteria vermenigvuldigd met de gewichten van de criteria. In de resultaten zijn alleen die bedrijven opgenomen waarvan de totaalscore tot stand is gekomen op basis van de beoordeling van minimaal vijftien respondenten. Gezien het beperkt aantal waarnemingen van sommige bedrijven dienen de resultaten als indicatief te worden beschouwd.