Engage

Making the most of machine intelligence

16:25 30 minutes presentation Grote zaal
Nell Watson Open Eth & Quantacorp

Nell spreekt over Machine Intelligence, AI filosofie, Mens- machine relaties en de toekomst van de menselijke samenleving. Machine intelligence is de revolutie van deze tijd, op een manier die we sinds de uitvinding van elektriciteit niet meer hebben gezien. Nell laat zien hoe iedere sector beïnvloed wordt door AI, en hoe belangrijk je data hiervoor is.

Nell Watson

Nell Watson

Open Eth & Quantacorp

Nell Watson is engineer, ondernemer en futurist en heeft een onuitputtelijke interesse in de filosofie van technologie, en in de mate waarop technologie als verlengde van de menselijke capaciteit invloed heeft op aldoor veranderende sociale trends. Haar talent om een brug te slaan tussen de wereld van de technologie en de ‘menselijke’ wereld maakt het voor haar makkelijk om ingewikkelde onderwerpen op heldere manier aan het publiek over te brengen. Ze is ook co-founder van OpenEth, een ‘ethical  explication engine’, dat probeert om ethische vuistregels te crowdsourcen voor het maken van een autonoom systeem.

Gelijktijdige sessies