Engage

Nell Watson

Open Eth & Quantacorp

Nell Watson is engineer, ondernemer en futurist en heeft een onuitputtelijke interesse in de filosofie van technologie, en in de mate waarop technologie als verlengde van de menselijke capaciteit invloed heeft op aldoor veranderende sociale trends. Haar talent om een brug te slaan tussen de wereld van de technologie en de ‘menselijke’ wereld maakt het voor haar makkelijk om ingewikkelde onderwerpen op heldere manier aan het publiek over te brengen. Ze is ook co-founder van OpenEth, een ‘ethical  explication engine’, dat probeert om ethische vuistregels te crowdsourcen voor het maken van een autonoom systeem.