Emerce Next

De quantumrevolutie

15:20 30 minutes presentation Stage 2
Julia Cramer QuTech

Wat gaan de quantumcomputer en het quantuminternet voor de economie en de maatschappij betekenen? Wanneer kunnen we de eerste quantumcomputer verwachten? Wordt volledig bijgepraat over de status van quantumtechnologie, qubits en de grootste uitdagingen voor de komende jaren.

Julia Cramer

Julia Cramer

QuTech

Julia Cramer is gepromoveerd aan het instituut QuTech, een wereldspeler op het gebied van quantumcomputers en quantuminternet. Ze werkte aan het corrigeren van fouten in quantumberekeningen met quantumdeeltjes in diamant. Julia studeerde aan de TU Delft en ETH Zurich en ontving een vierjarige Casimir-beurs voor haar promotie. Voor haar promotieonderzoek ontving ze de Minervaprijs van NWO.

Gelijktijdige sessies