Emerce Next

Julia Cramer

QuTech

Julia Cramer is gepromoveerd aan het instituut QuTech, een wereldspeler op het gebied van quantumcomputers en quantuminternet. Ze werkte aan het corrigeren van fouten in quantumberekeningen met quantumdeeltjes in diamant. Julia studeerde aan de TU Delft en ETH Zurich en ontving een vierjarige Casimir-beurs voor haar promotie. Voor haar promotieonderzoek ontving ze de Minervaprijs van NWO.