Financials

Nemen Fintechs nu ook al de zakelijke financiersmarkt over van banken?

minutes

Potentiële groeibriljanten in het mkb kunnen bij uitstek de economie een boost geven. Zij lopen op dit moment met traditionele financieringskanalen echter te vaak krediet mis. Daarom wordt het tijd voor vernieuwing. Dat kan via online matchmaking, waarbij knock-out criteria direct bepalen welke financiers een ondernemer een lening kunnen verstrekken. Michiel vertelt hoe een dergelijke online matchmaking kan plaatsvinden.