Google Analytics User Conference

Realtime Next Purchase Prediction In Google Cloud

minutes presentation

Om realtime te voorspellen wanneer een klant opnieuw gaat kopen moet je data verzamelen in BigQuery, deze verwerken met Datalab, hiervan een model maken in Cloud ML en als endpoint opzetten in Cloud Functions. Om kooppatronen te herkennen, moet je alles weten, dus ook historische klantdata. Hoe krijg je die op de website? Met  Google Cloud kun je deze data en de voorspelling in een split second beschikbaar maken.