Emerce Health

Elke zorgorganisatie verdient een Chief Nursing Information Officer

10:20 30 minutes presentation Studio
Lennart Krijgsman Groene Hart ZiekenhuisJeroen Windhorst V&VN

Voortschrijdende digitalisering in de zorg vraagt om nieuwe/andere functies binnen zorgorganisaties, zoals de Chief Medical Information Officer (CMIO) en de Chief Nursing Information Officer. Zij leveren cruciale bijdragen aan inbedding van technologie in de zorg en vervullen een brugfunctie tussen ICT en de gebruikers. In deze sessie wordt ingezoomd op de CNIO. Iemand met een verpleegkundige achtergrond die zich op strategisch niveau bezighoudt met ICT in de zorg.

De grootste gebruikersgroep van technologie binnen zorgorganisaties wordt gevormd door de groep verpleegkundigen en verzorgenden. Een groep waaraan te weinig aandacht wordt besteed als het gaat om e-health en digitale transformatie. Een CNIO zorgt ervoor dat de verpleegkundige stem gehoord wordt, maar ook dat hiernaar wordt gehandeld. Jeroen en Lennart gaan in deze sessie in op waar CNIO’s in de praktijk tegenaan lopen, wat de toegevoegde waarde is, wat de optimale invulling van de CNIO functie is en hoe de functie kan worden ingebed in de organisatie. Met uiteraard aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

Lennart Krijgsman

Lennart Krijgsman

Groene Hart Ziekenhuis

Lennart Krijgsman is verpleegkundige op de afdeling Intensive Care (IC) en bestuurslid van het Verpleegkundige Staf Bestuur (VSB) in het Groene Hart Ziekenhuis. Sinds dit jaar ook in de rol van CNIO en in die hoedanigheid ook in de stuurgroep voor implementatie van het nieuwe EPD.

Jeroen Windhorst

Jeroen Windhorst

V&VN

Jeroen is van oorsprong SEH (spoedeisende hulp) verpleegkundige. Na 14 jaar heeft hij een switch gemaakt in zijn carrière naar de zorg & IT-sector. Jeroen is nu verbonden aan Nictiz als adviseur Beheer Basisgegevensset Zorg, projectleider hulpmiddelen bij Zorgverzekeraars Nederland en hij is oprichter én voorzitter van het Nederlandse CNIO Netwerk.

Gelijktijdige sessies