Emerce Health

Met Siza van Design Thinking naar werkende zorgproducten

11:20 30 minutes presentation IJzaal
Sofia Tsafaridis Siza

Sofia Tsafaridis, project- en verandermanager bij Siza, deelt met u hoe het proces van idee naar product bij Siza is verlopen. Aan de hand van concrete voorbeelden en tips neemt zij u mee. 

Iedereen die deelneemt aan de sessie, krijgt een idee wat Design Thinking inhoudt en hoe je Design Thinking kan inpassen om innovatievraagstukken in de zorg helder te maken. Daarnaast, zeker niet minder interessant, wordt u als deelnemers meegenomen in het daadwerkelijk bouwen van een e-Health prototype. Wij bieden u ook de tools om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Sofia Tsafaridis

Sofia Tsafaridis

Siza

Sofia is een enthousiaste en leergierige bedrijfskundige, die wil bijdragen in de ontwikkeling van een organisatie zoals Siza. Sofia is klantgericht, nieuwsgierig, gedreven, resultaatgericht en analytisch sterk. Als teamplayer is haar overtuiging dat mensen de organisatie maken en daarom hecht ze veel waarde aan samenwerking en afstemming met diverse zorg stakeholders. Het proces Design Thinking ziet Sofia als middel om versneld innovaties binnen de zorg te realiseren.

Gelijktijdige sessies