Emerce Health

Ploeteren of doorpakken met eHealth

15:45 30 minutes presentation IJzaal
Esther Talboom-Kamp Saltro Diagnostiek in de Zorg

Implementatie van eHealth vergt een innovatieve aanpak. En voor innovatie is een cultuurverandering nodig; dat betekent aandacht voor medewerkers en stakeholders, waarbij gezamenlijke implementatie met pilots van belang zijn.
Een multidisciplinaire aanpak en co-creatie zijn kritische succesfactoren; met TWIHC vonden we een passende organisatievorm voor disruptieve innovatie.
Evidence-based eHealth is een schaars goed en erg belangrijk; het National eHealth Living Lab (NeLL) draagt bij aan een pragmatische wetenschappelijke aanpak.

Esther Talboom-Kamp

Esther Talboom-Kamp

Saltro Diagnostiek in de Zorg

Esther Talboom-Kamp voltooide haar medische studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en praktiseerde 10 jaar als huisarts in Rotterdam. Ze behaalde tijdens haar werk als zorgmanager een masterdiploma in bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in 2010. Daarna startte ze als directeur van een diagnostisch centrum en werd verkozen tot de meest getalenteerde manager in de gezondheidszorg. In 2011 begon ze als bestuursvoorzitter bij Saltro, een toonaangevend innovatief diagnostisch centrum. Ze rondde haar proefschrift af in november 2017; ‘EHealth in de eerstelijnszorg. Van chronisch zorgprogramma’s tot persoonsgerichte eHealth: de noodzaak van blended care.” Zij is bestuurslid van het National eHealth living Lab en actief betrokken bij onderzoek en publicaties over de implementatie van eHealth-toepassingen.

Gelijktijdige sessies