Emerce Health

Zorg op afstand bij hartpatiënten: leermomenten en toekomstperspectief

15:45 30 minutes presentation Grote zaal
Rutger Brouwers Máxima Medisch Centrum

Rutger kijkt terug op de opstartfase van zorg op afstand voor specifieke groepen hartpatiënten. Wat waren de doelstellingen, en zijn deze ook behaald? Wat waren de belangrijkste leermomenten en verbeterpunten voor zowel zorgprofessionals als patiënten?

Natuurlijk blikken we niet alleen terug. Nu is Máxima MC een fase verder. Zorg op afstand wordt in steeds meer scenario’s toegepast, waaronder ook voor patiënten die revalideren na een hartaanval of -operatie. Waar staan Rutger en zijn team nu en hoe verloopt dit opschalingsproces?

Krijg een kijkje in de keuken van Flow in Máxima MC. Hoe hebben zij zorg op afstand volledig geïntegreerd in de organisatie en wat zijn de next steps?

Rutger Brouwers

Rutger Brouwers

Máxima Medisch Centrum

Rutger Brouwers is cardioloog in opleiding in Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis en vanuit Flow (Centrum voor preventie, telemedicine en revalidatie bij chronische ziekten van MMC) betrokken bij onderzoeksprojecten op het gebied van eHealth, leefstijl, hartrevalidatie en hartfalen. In zijn eigen onderzoek richt hij zich op de effecten van revalidatie op afstand bij patiënten met afwijkingen in de kransslagaders.

Gelijktijdige sessies