Recruitment

Best practices voor een diverser en inclusiever team

14:55 30 minutes Zaal 2
Ronald Bleeker Nederlandse SpoorwegenSylvia Wools AchmeaFay Mac-Nack Belastingdienst

Dát de werkvloer diversiteit en inclusiviteit mag/moet uitstralen, daar zijn de meeste werkgevers het over eens. Maar hoe bereik je dat? Daarover gaat deze sessie. We bekijken de (soms net ingevoerde) aanpakken van drie grote organisaties: Nederlandse Spoorwegen, Achmea en Belastingdienst. 

De organisaties laten zien dat ook zij nog zoekende zijn, maar vertellen graag over hun ervaringen. 

NS is na een pilotfase nu overgestapt op anoniem solliciteren. Samen met haar ATS aanbieder heeft NS het sollicitatieproces zó ingericht, dat de persoonlijke informatie van de sollicitant en cv in eerste instantie niet zichtbaar zijn voor de recruiter en hiring manager. Eerst wordt een keuze gemaakt op basis van de antwoorden op competentiegerichte vragen relevant voor de functie. 

Ronald Bleeker van NS komt toelichten waarom ze met anoniem solliciteren zijn begonnen, hoe ze het aanpakken en wat de eerste resultaten zijn. 

Achmea werkt sinds enige tijd ook met een objectiever selectieproces, waaronder gedragsgericht werven en selecteren en gestructureerde interviews in de hele organisatie. Ze werken met een ambassadeurspoule van meer dan 70 collega’s om de (recruitment)uitingen en kanalen te toetsen. Sylvia Wools, recruiter bij Achmea, vertelt hoe dit werkt in de praktijk. 

De Belastingdienst heeft het afgelopen jaar extra focus gelegd op Inclusie en een inclusievere vorm van communiceren. Het creëren van bewustwording is de eerste stap die is gezet. In de wervingscampagne is dan ook meer aandacht besteed aan een inclusiever beeld om iedereen uit te nodigen die kan en wil bijdragen aan een financieel gezond Nederland. De vacatureteksten zijn herschreven en worden binnenkort gelanceerd. Werving en selectie zet in op biastraining en het begeleiden van directies vanuit inclusief aannemen. En ook in het verdere proces van instroom zijn er best practices zoals het onboardingsprogramma dat inclusiever ingericht is met beeldvorming en beelddeling aan en van nieuwe medewerkers binnen de bekende eerste 100 dagen.

Ronald Bleeker

Ronald Bleeker

Nederlandse Spoorwegen

Ronald Bleeker werkt als manager corporate recruitment voor de teams IT, kantoor en D&I bij Nederlandse Spoorwegen. Hiernaast is hij projectmanager voor recruitment gerelateerde projecten, waarbij hij zich o.a. richt op D&I, met specifieke aandacht voor kandidaten die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt (participatiebanen) en kandidaten met een niet-westerse en/of biculturele achtergrond. 

NS staat midden in de samenleving en daarom vinden wij het belangrijk om een afspiegeling te zijn van de samenleving. Het vinden van collega’s met een niet-westerse achtergrond in hogere functieschalen is uitdagend. Hiervoor worden verschillende interventies ingezet. Eén daarvan is anoniem solliciteren. Dit heeft NS na deelname aan de pilot Nudging (2019) in samenwerking met hun ATS leverancier Ubeeo ontwikkeld en is nog verder in ontwikkeling.

Sylvia Wools

Sylvia Wools

Achmea

Sylvia was begonnen als stagiaire en inmiddels 4 jaar recruiter bij Achmea. Naast recruiter voor de Data Analisten is ze betrokken bij een nieuwe Young Talent Strategy, onderzoekt ze de Candidate Experience én is ze betrokken geweest bij Diversiteit en Inclusie. En juist de combinatie van die 3, maakt haar werk zó tof!

Fay Mac-Nack

Fay Mac-Nack

Belastingdienst

Fay Mac Nack is Adviseur Leiderschap en Cultuur van de Belastingdienst vanuit het specialisme op Inclusie. 

Als Veranderkundig adviseur en Organisatieadviseur heeft ze ruim 13 jaar ervaring binnen O&P in publieke, semi-publieke en private organisaties in binnen- en buitenland. 

Vanuit Leiderschapsontwikkeling, Leren en Ontwikkelen, Arbeidsmarktcommunicatie, Mobiliteit en Cultuuropgaven heeft Fay zich de afgelopen 10 jaar ingezet voor het thema Diversiteit en Inclusie. 

Vandaag deelt ze met ons de best practices bij de Belastingdienst vanuit Inclusiviteit.

Gelijktijdige sessies