Recruitment

Corwin In den Eng

Moderator

Corwin gelooft dat het succes van mensen wordt bepaald door wie zij zijn, niet sec wat ze hebben geleerd of gedaan. De missie van Decent is het humaniseren van digitalisering. Daarin bouwt hij samen met zijn compagnon aan een eco-systeem wat de groei van mensen en bedrijven centraal staat. Hierin staan zij voor authenticiteit, integriteit, groei, innovatie en duurzaamheid om een nieuwe standaard in recruitment te realiseren.