Recruitment

Floris van Delft

Wat We Doen

Floris van Delft is een theatermaker die altijd start bij de actualiteit. Theater is voor hem een middel om de dilemma’s van onze tijd ‘beleefbaar’ te maken. Zijn voorstellingen zijn vaak niet alleen door de inhoud, maar ook door de partners met de actualiteit verbonden. Of het nu in samenwerking is met de motorcrossclub uit Veendam of het Openbaar Ministerie, het zijn deze samenwerkingen die de voorstelling in de samenleving plaatsen en zeggingskracht geven. 

Het soort voorstellingen dat hij maakt is uiteenlopend. Op locatie, in de grote of de kleine zaal, met muziek, met vijftig man op het toneel of maar één. Hoe uiteenlopend de vormen ook zijn, mijn werk kenmerkt zich door een combinatie van het theatrale en het concrete. Het onderwerp is helder, de voorstelling verbeelding.