Recruitment

Kim Kranenborg

TNO

Kim Kranenborg is onderzoeker, ontwerper interactie/gebruikerservaring en projectleider bij onderzoeksorganisatie TNO. Zij richt zich op het in co-creatie met eindgebruikers ontwerpen en evalueren van technologie om de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare groepen te ondersteunen, vooral op het gebied van werk en zorg. Kim is projectleider van het kennisprogramma Inclusive Work (duurzame inzetbaarheid en de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) en diverse projecten rondom inclusieve technologie, inclusive design en citizen science. Ook is zij betrokken bij de Kennisalliantie Inclusieve Technologie een samenwerking tussen TNO, SBCM en Cedris.