Recruitment

Kim Kooke

Weener XL

Bij Weener XL, het werk- en ontwikkelbedrijf van Den Bosch, stimuleert Kim Kooke innovaties die arbeidsparticipatie verhogen. Daarbij speelt technologie een grote rol. Samen met TNO werkt ze aan nog meer technologische toepassingen die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer laten meedoen.