Emerce Retail

Cor Molenaar

Platformsupport B.V. | eXQuo consultancy

Cor Molenaar is hoogleraar Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit, daarnaast heeft hij als auteur 23 boeken over marketing en technologie/internet op zijn naam. Cor is ook strategisch Adviseur van vele bedrijven en als partner van Platform support is hij verantwoordelijk voor de PAAS projecten (platforms as a service).