Recruitment

Workshop: The value of a given opportunity

10:25 45 minutes Workspace
Angelo Bromet Prospect Eleven

“The Value of a Given Opportunity” is een workshop die zich richt op het vergroten van het bewustzijn rond onze blinde vlekken bij het herkennen en erkennen van talent. In hoeverre zijn we in staat waarden te identificeren die zich anders presenteren dan hoe wij dat gewoonlijk zouden doen? Op welk moment geven we toe dat we iets niet volledig begrijpen, en zo ja, hoe gaan we daarmee om? Wat ontgaat ons, wat laten we liggen? Hoe kunnen we dit voorkomen en welke kennis ontbreekt er mogelijk? Deze workshop biedt inzichten om de perceptie van kansen te verbeteren en het volledige potentieel van diverse talenten te benutten.

Angelo Bromet

Angelo Bromet

Prospect Eleven

Angelo Bromet heeft zich de afgelopen twintig jaar toegewijd aan het overbruggen van de kloof tussen gemeenschappen en industrie├źn. Zijn oprechte interesse ligt in het benutten van onontdekte kansen, met name gericht op jongeren die over het hoofd worden gezien, werkplekken die behoefte hebben aan een bredere kennis van diversiteit, en gezinnen die om verschillende redenen niet altijd in staat zijn hun kinderen voor te bereiden op een wereld die niet altijd de tijd neemt om voorbij de bestaande kloof te kijken naar overeenkomsten.

Angelo zet zich in om beide zoekende partijen, zowel de gemeenschap als de industrie, op de helft van zijn denkbeeldige brug te krijgen, waarbij beide partijen zich bewust zijn van het feit dat ze niet alles weten. Zijn taak is om de overeenkomsten zichtbaar te maken, het besef van de waarde van geboden kansen te vergroten, en beide groepen los te laten zodra de intrinsieke motivatie in balans is met de verworven kennis om een succesvolle samenwerking te realiseren.

Gelijktijdige sessies