Emerce Health

Freke Zuure

Nederlands Huisartsen Genootschap

Freke Zuure is gedragswetenschapper en programmaleider e-health bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ze houdt zich bezig met implementatie van e-health in de praktijk, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg en de doorontwikkeling van Thuisarts.nl.