Emerce Health

Thuisarts.nl: dé nationale voorziening voor betrouwbare en toegankelijke gezondheidsinformatie

10:20 30 minutes presentation IJzaal
Ton Drenthen Nederlands Huisartsen GenootschapFreke Zuure Nederlands Huisartsen Genootschap

Thuisarts.nl vertaalt medisch-inhoudelijke richtlijnen voor de huisarts, medisch specialisten en GGZ, naar toegankelijke informatie over gezondheid en ziekte voor alle inwoners van Nederland. Het groeiende informatieplatform van het Nederlands Huisartsen Genootschap, met maandelijks bijna 4 miljoen bezoekers, is bewezen effectief in het afvangen van korte en telefonische huisartsconsulten en van grote waarde voor de Nederlandse zorg. 

Thuisarts.nl heeft de ambitie en potentie om dé informatievoorziening voor zorggebruikers te worden in alle fasen van het zorgproces om zelfregie en zelfzorg te versterken. Nog meer toegankelijk, interactief en aanwezig in het digitale zorglandschap. We lichten onze plannen toe en gaan met het publiek in gesprek, o.a. over de vraag hoe andere initiatieven optimaal kunnen leren en profiteren van Thuisarts.nl.

Ton Drenthen

Ton Drenthen

Nederlands Huisartsen Genootschap

Ton Drenthen is socioloog en leidt bij het Nederlands Huisartsen Genootschap de programma’s Preventie en Thuisarts.nl. Hij is betrokken bij preventieprogramma’s in de huisartsenpraktijk (griepvaccinatie, de bevolkingsonderzoeken darm- en baarmoederhalskanker en stoppen met roken) en initieerde en coördineert de ontwikkeling van Thuisarts.nl.

Freke Zuure

Freke Zuure

Nederlands Huisartsen Genootschap

Freke Zuure is gedragswetenschapper en programmaleider e-health bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ze houdt zich bezig met implementatie van e-health in de praktijk, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg en de doorontwikkeling van Thuisarts.nl.

Gelijktijdige sessies