Emerce Health

Rutger Brouwers

Máxima Medisch Centrum

Rutger Brouwers is cardioloog in opleiding in Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis en vanuit Flow (Centrum voor preventie, telemedicine en revalidatie bij chronische ziekten van MMC) betrokken bij onderzoeksprojecten op het gebied van eHealth, leefstijl, hartrevalidatie en hartfalen. In zijn eigen onderzoek richt hij zich op de effecten van revalidatie op afstand bij patiënten met afwijkingen in de kransslagaders.