Recruitment

Burg de Man

Burg de Man

Opleidingsinstituut Justitie

Burg de Man werkt nu meer dan dertien jaar bij justitie. Hij is begonnen als methodiekcoach bij een jeugdinrichting waar hij voorstander was voor het implementeren van een nieuwe basismethodiek. Na het geven van trainingen en coaching aan groepsleiders was hij ook betrokken bij de mentor-gesprekken die gevoerd werden en de groepsgesprekken waar onder andere ‘morele oordeelsvorming’ een onderwerp was.