Recruitment

Discussiëren met De Interactieve Tafel

15:55 30 minutes roundtable Studio
Burg de Man Opleidingsinstituut Justitie

Omdat jongeren het houden van groepsgesprekken lastig vinden en zij dit niet lang volhouden heeft Burg de Man door middel van gamification getest of dit de behandelbereidheid van de jongeren zou vergroten. Dit bleek duidelijk het geval en daarom werd er een traject ingezet waarin gamification een vast onderdeel werd van de methodiek.

Uit dit traject is, in samenwerking met Kaliber, De Interactieve Tafel ontstaan. 

Momenteel werkt Burg bij het opleidingsinstituut van DJI en wordt De Interactieve Tafel ingezet als discussiemiddel in de opleiding voor nieuw en bestaand justitie personeel.

In het dagelijkse werk treffen recruiters dilemma’s aan. In hoeverre kan jij als recruiter voldoen aan de wensen van je klant, wanneer de wensen afwijken van jouw standaard? Deze dilemma’s en meer worden in deze sessie besproken. 

Burg de Man

Burg de Man

Opleidingsinstituut Justitie

Burg de Man werkt nu meer dan dertien jaar bij justitie. Hij is begonnen als methodiekcoach bij een jeugdinrichting waar hij voorstander was voor het implementeren van een nieuwe basismethodiek. Na het geven van trainingen en coaching aan groepsleiders was hij ook betrokken bij de mentor-gesprekken die gevoerd werden en de groepsgesprekken waar onder andere ‘morele oordeelsvorming’ een onderwerp was. 

Gelijktijdige sessies