Recruitment

Artificial Intelligence in recruitment: navigeren door ethiek en vooroordelen

15:55 30 minutes roundtable IJzaal
Kristina Tool Clarity CX

Sluit je aan voor een praktische, interactieve sessie over het cruciale thema van ethiek en vooroordelen bij werving op basis van AI. We zullen de dynamiek onderzoeken tussen de efficiëntie van AI bij het verbeteren van wervingsprocessen en de cruciale uitdagingen van ethische dilemma’s en potentiële discriminatie.

We zullen dieper ingaan op de dubbele aspecten van AI bij recruitment: de kracht ervan om de efficiëntie en kwaliteit te verbeteren, en de risico’s van algoritmische bias. Door casestudy’s en het nieuwste onderzoek naar AI-vooroordelen te presenteren en hoe we deze kunnen aanpakken, zullen we ingaan op de manier waarop we de risico’s van AI-tools kunnen beheersen, terwijl we toch de enorme voordelen ervan kunnen plukken.

Deze sessie is bedoeld voor HR-professionals die AI willen inzetten bij werving en tegelijkertijd de ethische implicaties ervan willen verkennen. We zullen de belangrijkste overwegingen voor het verantwoord integreren van AI in wervingsprocessen introduceren en bespreken.

Kristina Tool

Kristina Tool

Clarity CX

Kristina is een in Milaan gevestigde consultant die gespecialiseerd is in de integratie en training van generatieve AI in de strategie en processen van een organisatie. Ze past haar mensgerichte serviceontwerp- en innovatieachtergrond toe om klanten te helpen profiteren van AI-tools in hun dagelijkse werk. 

Beginnend met inzicht in de behoeften van de organisatie en de volwassenheidsniveaus van AI, begeleidt Kristina klanten bij de succesvolle toepassing en het beheer van AI-tools. Ze werkt op het snijvlak van technische teams, leidinggevenden en materiedeskundigen en coördineert belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de AI-technologie aansluit bij strategische en praktische doelstellingen.

Gelijktijdige sessies